Erasmus+ projects

Onder de naam Erasmus+ worden vanuit de Europese Unie gesubsidieerde projecten uitgezet. Deze zijn gericht op het van en met elkaar leren, uitwisseling van leerlingen en docenten naar andere scholen en landen en bevatten altijd meerdere overkoepelende thema’s die actueel en belangrijk zijn voor alle scholen in Europa.

Wij zijn erg trots dat we als De Meergronden ons kunnen verbinden aan twee nieuwe projecten waarin alle units binnen school gaan meedraaien. De projecten richten zich vooral op de leerlingen van de tweetalige klassen, maar ook leerlingen uit de reguliere klassen kunnen bij project-onderdelen betrokken worden.

Project 1: Enjoy the school
Vanuit je luie stoel googlen, even op Facebook met iemand kletsen uit China, de tv aanzetten en allerlei programma’s over de hele wereld kunnen zien. Het is al jaren niet meer vreemd. Maar de tv, het internet, de computer en het mobieltje zorgen er wel voor dat een gezonde levensstijl in de verdringing komt. En wat te denken aan de vele miljoenen die worden uitgegeven aan promotie van ongezonde voedingsmiddelen terwijl de gezonde varianten hier vaak onder te lijden hebben.
Wanneer de keuze voor een inactieve en ongezonde levensstijl makkelijker is dan die van een actieve en gezonde is het niet zo gek dat dit de nodige problemen met zich voortbrengt. En deze problemen trekken zich door naar alle lagen van de samenleving. Ook op school kan dit leiden tot een verminderde motivatie en inzet.

Dit project richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl en de daarbij verbonden keuzes, het promoten van gezond en lokaal verbouwd voedsel, het betrekken van leerlingen en docenten bij deze onderwerpen en het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten door een lage motivatie en inzet onder leerlingen.

Voor wie: leerlingen uit het 2e en 3e leerjaar mavo/havo en kbl TTO.
Welke landen zijn betrokken: partner scholen uit Finland, Hongarije, Italië, Spanje en Turkije.
Activiteiten: projectonderdelen en opdrachten worden uitgevoerd in diverse lessen, uitwisseling naar een van de betrokken scholen gedurende de komende twee jaar voor een deel van de leerlingen.
Belangrijk moment: docenten van partnerscholen bezoeken De Meergronden in de week van 20 t/m 24 november 2017.

Coördinatie van dit project wordt uitgevoerd door Sharda Ronkes en Gordon Vos in samenwerking met andere betrokken collega’s.

Na het bezoek zal er aanvullende informatie worden verspreid door de projectcoördinatoren, door mentoren en via de website, onder het kopje Tweetalig Onderwijs à Erasmus+.

Project 2: Keep fit and be healthy
Hoeveel waarde hechten we nog aan bewegen, aan (samen) sporten en hoe belangrijk is sport en bewegen in de samenleving? Kortom, doen we voldoende aan bewegen, sporten en gezond leven of dreigt dit toch in gevaar te komen?

Dit project richt zich met name op gezond leven door middel van voldoende beweging, sporten en het maken van goede keuzes aangaande de voeding.
Het samen sporten en uitwisselen van gezonde voeding en gezonde (nationale) gerechten staat hierin centraal. Ook de bewustwording van voldoende beweging, sporten en gezond eten is een speerpunt in het project.

Voor wie: leerlingen uit het 2e en 3e leerjaar havo TTO.
Welke landen zijn betrokken: Roemenië en Tsjechië.
Activiteiten: projectonderdelen en opdrachten worden uitgevoerd in diverse lessen, uitwisseling naar één van de betrokken scholen gedurende de komende twee jaar voor een deel van de leerlingen.
Belangrijk moment: Leerlingen die graag willen meedraaien in het project dienen voor 22 november 2017 zich aan te melden via een motivatiebrief.

Coördinatie van dit project zal worden uitgevoerd door Ingrid Dofferhoff, Hans Heslinga en Zoë Heukels in samenwerking met andere betrokken collega’s.

In het kader van het project Keep fit and be healthy zijn Gordon Vos, Ingrid Dofferhoff en Zoë Heukels van 15 t/m 17 oktober 2017 in Liberec, Tsjechië geweest.
Tijdens deze dagen is de uitvoering van het project en de betrokken doelgroep uitvoerig besproken.