Internationalisering

We bereiden onze leerlingen voor op een internationale en interculturele toekomst, zodat zij uitstekend in staat zijn samen te werken en samen te leven met mensen en organisaties uit andere culturen dan de Nederlandse.

Je leert niet alleen goed Engels bij De Meergronden. Op onze school werk je aan je wereldtoekomst en doe je – ook als je één van onze normale Nederlandstalige opleidingen volgt - mee aan veel internationaal gerichte activiteiten.

Hier zijn 6 leerlingen en 2 docenten
naar Shanghai geweest >>


Een paar voorbeelden van projecten in de klas: 

  • videoconferencing
  • Engelstalige e-mailprojecten
  • Engelstalig toneel in de klas
  • debating contests
  • de jaarlijkse ‘International Week’
  • uitwisselingen met scholen in andere landen
  • internationale stages
  • excursies.

Last but not least zoeken we steeds meer samenwerking met bedrijven in Almere die internationaal zakendoen. Zo krijg je een goede kijk op andere landen en andere mensen. Nu al hebben we goede contacten met scholen in Engeland, Zweden, Estland, Polen, Tsjechië, Hongarije en Spanje. We gaan dat de komende jaren nog uitbreiden.