Vertrouwde waarden

De Meergronden werkt al jaren vanuit vertrouwde en bewezen waarden. Deze laten we, naast de noodzakelijke vernieuwingen, niet los.

 

Van de maan af gezien zijn wij allen even groot

Zo staat dat op de muur van onze school. Leerlingen, docenten en ouders zijn niet gelijk in school, ze hebben ieder een andere rol. Maar gelijkwaardig zijn ze wel. Ze hebben er allemaal recht op dat er naar hen wordt geluisterd en op respectvolle wijze met hen wordt omgegaan. Overleg is de basis van onze relatie.

Een goede werksfeer leidt tot goede prestaties

We zorgen voor een plezierige en veilige omgeving: een plek waar je fouten mag maken en risico's mag nemen. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. In de schoolregels heet dat: niemand speelt de baas en niemand is zielig.

Leren is werken met je hoofd, hart en handen

Alleen als we ook ons hart en onze handen gebruiken zijn we hele mensen. In de programma's is een goede balans: naast de cognitieve vakken is er volop ruimte voor expressie en sport. Tijdens pauzes en na school kunnen leerlingen deelnemen aan uitdagende activiteiten, cursussen en workshops via MORE@mg.

De school is niet alleen van en voor leerlingen, maar wordt ook door leerlingen zelf gedragen

Zij vervullen functies als leerling-steward, werken in de kantine, denken mee in klankbordgroepn, geven voorlichting, zitten in de leerlingenraad of in de MR, organiseren schoolfeesten of goede-doelenacties. Kortom, zij dragen werkelijke verantwoordelijkheid.