Onze kernwaarden

Wij geven het onderwijs binnen onze school vorm vanuit vier kernwaarden:

Wij werken samen aan jouw talent

Wij verleggen grenzen en stimuleren ambities

Wij zijn innoverend in ons onderwijs

Wij zijn maatschappelijk betrokken en gericht op de wereld om ons heen
 

Deze kernwaarden nemen wij als uitgangspunt voor allerlei facetten in onze school:

  • ons onderwijs
  • onze leerlingbegeleiding
  • ons personeelsbeleid
  • de samenwerking met ouders
  • de samenwerking met anderen zoals de buurt, zorgverleners en bedrijven
  • onze kwaliteitszorg


De Meergronden bestaat inmiddels 40 jaar. Het is een school die haar sporen heeft verdiend en duizenden leerlingen een stevige basis heeft gegeven voor hun verdere leven. De Meergronden is een school die luistert en kijkt naar het individuele kind: waar liggen de mogelijkheden, wat heeft het kind nodig en hoe kunnen wij zijn/haar ontwikkeling stimuleren en ondersteunen?
 

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma's. Zo kan iedere leerling op zijn eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen onderwijs programma maar vormen samen De Meergronden. Wij hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Bij de mavo/havo unit en de havo/vwo unit kunnen de leerlingen  kiezen voor een Nederlandstalige (regulier) of een tweetalige (TTO) opleiding. Vwo+ is altijd tweetalig onderwijs.