Een aanbod voor ieder kind

De Meergronden is een brede scholengemeenschap met vmbo (lwoo, bbl, kbl, mavo), havo, vwo en vwo+. Op onze school zijn leerlingen welkom van alle rangen en standen, nationaliteiten, achtergronden, denominaties en met alle mogelijke talenten. 

De school is verdeeld in drie units. Deze hebben hun eigen programma, afgestemd op de leerlingkarakteristiek. In alle units krijgen leerlingen de kans om zich gedurende de eerste twee leerjaren te bewijzen en op te stromen naar een hoger niveau.

Internationalisering en 21st century skills

Wij willen onze leerlingen opleiden tot kritische wereldburgers: mensen die zich openstellen voor de wereld om zich heen, zich bewust zijn van hun eigen culturele bril, verschillende talen spreken en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving waarin zij studeren, wonen en werken. 

Al sinds de start van het tweetalig onderwijs neemt elke leerling minimaal één keer deel aan een internationale uitwisseling, staat het vak EIO (Europese en internationale oriëntatie) op het rooster en vinden er verschillende excursies plaats.  Mèt onze nieuwe missie is ook de lat hoger gelegd. We streven naar internationalisering voor àlle leerlingen; internationaliserings-activiteiten en - thema's maken altijd deel uit van het onderwijsprogramma. Leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan de International Award for young people; voor vwo+ leerlingen is dat verplicht.  Lees meer over International Award

Leerlingen ontwikkelen internationaal erkende 21e eeuwse vaardigheden: samenwerken, kritisch en analytisch denken, probleemoplossend vermogen, creatitiviteit, sociale en culturele vaardigheden, communiceren, ICT-geletterdheid en reflectief vermogen. 

Kunst, cultuur en sport

In de 'gewone' lessen maar ook in projecten en buitenlesactiviteiten is plaats voor allerlei vormen van kunst, cultuur en sport. In de onderbouw wordt muziek, drama, tekenen en handvaardigheid aangeboden. Ook in de bovenbouw is er ruimte voor expressievakken en kunnen leerlingen kiezen voor Beeldende Vorming als examenvak. 

Lichamelijke Opvoeding staat vaker in de lessentabel dan op veel andere scholen. Het hele jaar door zijn er allerlei sporttoernooien; deelname maakt deel uit van het PTA. 

MORE@mg

Leren houdt niet op als de laatste les is afgelopen. Onder de vlag van MORE@mg is er een uitgebreid aanbod op drie terreinen: huiswerkondersteuning, cultuur en sport. We bieden leerlingen dagelijks tot 18 uur een uitdagend programma.  Dat bieden we voor een zo laag mogelijke prijs aan in samenwerking met externe partners als De Nieuwe Bibliotheek, De Schoor en Studiekring. [lees meer over MORE@mg]