Kwaliteitszorg

De Meergronden wil haar mooie plannen en beloftes ook waarmaken. Daartoe handelt de school op een systematische manier volgens de Plan-Do-Check-Act-cyclus.

De school maakt aan interne en externe stakeholders duidelijk welke resultaten ze hoe en wanneer wil bereiken en voert dit vervolgens uit. Door evaluaties wordt gecheckt of de resultaten zijn geboekt en worden indien nodig verbeteracties uitgevoerd. 

Jaarlijks worden verschillende evaluatie-instrumenten ingezet om de kwaliteit op De Meergronden te toetsen. Ouders en leerlingen worden daarover geïnformeerd via de portals en het Nieuwsblad.
De resultaten van alle scholen zijn openbaar via de website http://www.scholenopdekaart.nl 
Lees hier meer over resultaten onderwijs.

Onderwijs ontwikkelen voor school en unit

De school is verdeeld in drie units met drie verschillende programma’s. Zo kan iedere leerling op zijn eigen manier op de voor hem/haar beste plek leren. De drie units hebben wel hun eigen programma maar vormen samen De Meergronden. We hanteren gemeenschappelijke uitgangspunten die in elke unit een plek krijgen. Elke unit kent een afdelingsleider  die verantwoordelijk is voor onderwijsontwikkeling en kwaliteit. Elke afdelingsleider trekt daarin op met zijn team en een docentbegeleider.