Begeleiden en opleiden op De Meergronden

Als je op De Meergronden docent bent of wordt opgeleid om docent te worden, dan hebben we een scala aan begeleidings- en opleidingsmogelijkheden voor je.

Een klein overzicht van ons aanbod:

Voor "nieuwe" docenten:

 • Een coach die met jou een begeleidingstraject bepaalt en uitvoert    
 • Scholingsprogramma’s gericht op thema’s als:
  • Opbrengstgericht Werken
  • Ouderbetrokkenheid
  • Pesten en Veilig Leerklimaat
  • Differentiatie
 • Vijf bijeenkomsten voor nieuwe docenten

Daarnaast kun je met je afdelingsleider een andere scholing bespreken passend bij jouw ontwikkeling. Begeleiding en beoordeling zijn bij ons op school gescheiden. Jouw begeleiders spelen geen rol bij jouw beoordeling.
 

Voor studenten:

 • Je krijgt twee begeleiders toegewezen: een leer- en een werkmeester (beiden gekwalificeerd om te mogen begeleiden)
 • Je wordt opgeleid middels een opleidingsprogramma van de Academische Opleidingsschool Almere
 • Je leert samen op de woensdag als opleidingsdag met studenten van de ILO, de Hogeschool Utrecht, de Hogeschool Windesheim en de Hogeschool van Amsterdam
 • Je komt bij ons op school in een inspirerende leeromgeving waar je vraaggestuurd leert

De Meergronden is één van de opleidingsscholen van de Almeerse Scholengroep.
Inmiddels is een groot deel van onze opgeleide studenten als docent werkzaam op één van onze opleidingsscholen.

 

Kortom, jezelf ontwikkelen op De Meergronden betekent :

Dat we je een begeleidings- en opleidingstraject aanbieden dat in gezamenlijk overleg op maat is samengesteld om zo goed mogelijk bij te dragen aan jouw professionele ontwikkeling!

Meer informatie?
Fanny Rietveld (schoolopleider)
F.Rietveld@meergronden.asg.nl