Afkortingen

Op de Meergronden worden vele afkortingen gebruikt. Hier een lijstje met hun betekenissen. Als je een afkorting mist, mail dan even naar info@meergronden.nl 

ACT

Activiteit [bijvoorbeeld: projectweek, reizenweek, bezoek theater etc]

AK

Aardrijkskunde

ANW

Algemene Natuurwetenschappen

BI

Biologie

BIOL

Biologie  in de HV bovenbouw

BTE

Kunstvakken II beeldende vakken-tekenen

CKV

Culturele en Kunstzinnige Vorming

CG

Cultuurgeschiedenis

DR

Drama

DU

Duits

DUTL

Duitse taal en literatuur

EC

Economie

ECON

Economie in de HV bovenbouw

EIO

European and International Oriëntation

EN

Engels

ENTL

Engelse taal en literatuur

FA

Frans

FATL

Franse taal en literatuur

FI

Filosofie

GES

Geschiedenis

GS

Geschiedenis

HV

Handvaardigheid

ISP

Inter Sectoraal Programma

KCV

Klassieke Culturele Vorming

KUBV

Kunst (beeldende vormgeving)

KWT

Keuze werktijd

LATL

Latijnse taal en literatuur

LO

Lichamelijke Opvoeding

MAAT

Maatschappijleer

MA1

Maatschappijleer I

MA2

Maatschappijleer II

MAW

Maatschappijwetenschappen

MEN

Mentor-uur

MM

Mens en Maatschappij

MN

Mens en Natuur

MO

Management & organisatie

MU

Muziek

NA

Natuurkunde

NAT

Natuurkunde HB bovenbouw

NE

Nederlands

NETL

Nederlandse taal en literatuur

NS

Natuur-en Scheikunde

NSK1

Natuur- en scheikunde I

NSK2

Natuur- en scheikunde II

NST

Natuur scheikunde en techniek

NW

Natuur wetenschappen

OU

Ondersteuningsuur / bijspijkeruur

RE

Rekenen

RT

Rekenen en Taal

SK

Scheikunde

SCHK

Scheikunde HV bovenbouw

STAGE

Stage

STM

Startmoment

TA

Taal

TC

Techniek

TE

Tekenen

VE

Versterkt Engels

WI

Wiskunde

WisA

Wiskunde A

WisB

Wiskunde B

WisC

Wiskunde C

XP

Expressie