Leerwerktraject

Wat is het leerwerktraject?
Het leerwerktraject is een individueel uitgezet traject voor leerlingen uit klas 4, waarbij de leerling drie dagen (dinsdag, woensdag en donderdag) gaat leerwerken. De leerling krijgt zijn praktijk op een leerwerkplek aangeboden. Hierbij wordt deze leerling, tijdens deze 3 dagen gezien als werknemer en zal zich ook zo moeten gedragen.

Op maandag wordt er op school als aanvulling praktijk en theorie aangeboden die op de werplek niet aan bod komen en wel tot de examenstof behoort.

Op de vrijdag zijn er lessen Nederlands en Lichamelijke opvoeding. Daarnaast zijn er mogelijkheden die beantwoorden aan individuele wensen als een schakelcursus Engels of Wiskunde of Natuurkunde. In een aantal gevallen bieden we zelfs deze vakken als examenvak aan, als er een voldoende behaald wordt komt dit op het diploma.

Voor Nederlands, het praktijkvak en Lichamelijke opvoeding wordt het PTA gevolgd. Met dien verstande dat leerstof die op de werkplek wordt aangeleerd, in het schoolprogramma zoveel mogelijk wordt weggestreept.

Welke leerling is geschikt voor het leerwerktraject?
De leerling gaat het niet redden in onze gewone BBL-opleiding. Hij/zij is geÔnteresseerd in het vak en in het idee te gaan werken. Deze leerweg kan alleen op BBL-niveau worden gevolgd. De motivatie is erg belangrijk, de leerling moet aanwezig zijn en willen werken, op het bedrijf en op school. Ook spelen de ouders van de leerling een belangrijke rol in de begeleiding. Het leerwerktraject wordt afgesloten met een BBL diploma. Deze geeft recht op doorstroming op niveau 2 van het ROC in dezelfde beroepskolom.

Hoe determineren we?
Er zijn in de determinatie van het leerwerktraject diverse momenten waarop nagedacht wordt of een leerling beter kan leren in het leerwerktraject. Op deze momenten kunnen vanuit 3 geledingen adviezen komen, die via de rapportvergaderingen tot stemming kunnen worden gebracht. De ouders, mentoren en de leraren waarvan de leerling les heeft kunnen een advies uitbrengen aan de rapportvergadering. Als er in de rapportvergadering besloten wordt dat het leerwerktraject de beste optie is, dan nemen de ouders een besluit. Er worden officiŽle papieren getekend, eerst om de leerling op te geven en in 2e instantie om een leerwerkovereenkomst te tekenen met de werkgever.